NEKRETNINE   VOZILA   NEKRETNINE   VOZILA

VOZILO

Vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po cesti, osim dječjih prijevoznih sredstava, prijevoznih sredstava na osobni ili motorni pogon za osobe s invaliditetom ili starije osobe, ako se pritom ne kreću brzinom većom od brzine čovječjeg hoda. Postoje različite vrste vozila:
1. Cestovna vozila su vozila za prijevoz putnika i robe na kopnu ali ne po tračnicama. Za prijevoz se koriste već izgrađenim prometnicama.
Prema namjeni cestovna vozila podijeljena su na: putnička vozila, kombinirana vozila, teretna vozila, specijalna vozila, radna vozila, vučna vozila, vojna vozila,
sportska vozila.
2. Motorna vozila: Motorno vozilo je svako vozilo koje se pokreće snagom vlastitog motora, osim vozila koja se kreću po tračnicama.
3. Željeznička vozila su vozila koja se kreću po tračnicama, predviđena da vuku ili budu vučena od strane vučnih vozila (u ovu vrstu vozila ne spada tramvaji). Željeznička vozila namijenjena su prijevozu putnika, roba (tereta) ili za potrebe željeznice. Ova vozila se povezuju u jedno ili više vučnih vozila i jedno ili više vučenih vozila i tada tu skupinu vozila nazivamo vlak.
4. Radna vozila: Radno vozilo je motorno ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova i kojem je najveća dopuštena masa izjednačena s masom vozila (npr. dizalica i sl.), a prema osobinama i karakteristikama spada u jednu od kategorija ili vrsta motornih ili priključnih vozila.
5. Skup vozila je motorno vozilo i priključno vozilo koja u prometu na cestama sudjeluju kao cjelina.
6. Zaprežna vozila: Zaprežno vozilo je vozilo koje je namijenjeno da ga vuče upregnuta životinja

Pojmovi koji se vezuju uz vozilo:
Dužina vozila je ukupna dužina vozila uključujući i odbojnike (branike). Kod priključnih vozila koja imaju rudo, dužina se navodi zajedno sa rudom a u zagradama se navodi dužina bez ruda. Izražava se u milimetrima.
Širina vozila je ukupna širina vozila mjerena između dviju nasuprotnih nepokretnih bočnih točaka vozila. U širinu vozila se ne uzimaju u obzir podesivi dijelovi vozila kao što su bočni retrovizori. Izražava se u milimetrima.
Visina vozila je visina mjerena na ravnoj podlozi u trenutku kad je vozilo neopterećeno i pri normalnom tlaku zraka u gumama vozila. U obzir se uzimaju svi čvrsti dijelovi koji su montirani na vozilo. Izražava se u milimetrima.
Osovinski razmak vozila je razmak između osi prednjih i zadnjih kotača vozila. U slučaju da vozilo ima više od dvije osovine, razmak između njih se označava zbrojem razmaka (O1 + O2 + O3 + ...). Izražava se u milimetrima.
Trag kotača vozila dobiva se pravilnim centriranjem podvozja. Centriranje podvozja se sastoji od podešavanja kuteva kotača tako da su oni okomiti na podlogu (horizontalu) i međusobno paralelni. Svrha ovog podešavanja je povećanje trajnosti gume i bolje držanje smjera automobila na ravnom putu. Geometrija vozila međutim nekad može biti narušena, što prouzrokuje i nepravilan rad koji se odražava na gume. Naime, neujednačeno trošenje prednjih i stražnjih guma, kao i zanošenje vozila u jednu stranu tijekom vožnje, mogu ukazati na nepravilno centriranje podvozja. Nekad je potrebno centriranje "prednjeg podvozja" a nekad sva četiri kotača. To ovisi o konkretnoj situaciji i o tipu automobila. Važno je napomenuti da se podešavanje podvozja mora obavljati u skladu s proizvođačkom specifikacijom vozila.
Trajna brzina vozila je najveća brzina vozila izražena u km/h, koju voilo može trajno održavati a da pri tom ne nastaju oštećenja na vozilu i motoru vozila.
Maksimalna brzina vozila je najveća moguća brzina vozila izražena u km/h koju vozilo može postići i održavati najmanje 1000 m, i nakon toga nastaviti kretanje trajnom brzinom.
Nosivost vozila je dopuštena masa tereta do koje se vozilo smije opteretiti prema deklaraciji proizvođača vozila, s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova vozila.
Masa vozila je masa praznog vozila s punim spremnikom goriva te obveznim priborom i opremom za vozilo.
Razlikuju se:
a) ukupna masa vozila - masa vozila zajedno s masom tereta koji se prevozi na vozilu, uključujući i masu osoba koje se nalaze na vozilu te masu priključnog vozila s teretom, ako je ono pridodano vučnom vozilu
- osovinsko opterećenje - dio ukupne mase vozila u vodoravnom položaju kojim njegova osovina opterećuje vodoravnu podlogu u stanju mirovanja vozila,
b) najveća dopuštena masa - masa vozila zajedno s njegovom nosivošću.


U okviru za komentare oglašivači mogu besplatno ostaviti svoj mali oglas.

1 komentar:

  1. rabljeni-auti.biz oglasnik automobila, dijelova i auto salona

    http://www.rabljeni-auti.biz

    OdgovoriIzbriši

 
Upišite ovdje svoj besplatni mali oglas i ne zaboravite ostaviti broj telefona ili e-mail adresu!